null

BINGO

Dlaczego warto gra? w Bingo na Bingo.com? Odpowied? jest prosta – Bingo.com jest królestwem Bingo! Nasze w?asne projekty, zmiany i nowy interfejs u?ytkownika sprawiaj?, ?e Bingo.com jest usprawnione grafikami, co zwi?ksza funkcjonalno?? i do?wiadczenie gracza.
null

APLIKACJE MOBILNE

Bingo.com oferuje mo?liwo?? grania bezpo?rednio z przegl?darki mobilnej lub przez now? fantastyczn? aplikacj?, co zapewnia takie same doznania na wszystkich urz?dzeniach.
null

KASINO

Dlaczego warto gra? w Kasynie Bingo.com? – Wyj?tkowe, zabawne gry z lokalnym podej?ciem, szczególnie nadaj?ce si? dla graczy Bingo.com – Automaty z ogromnymi jackpotami, w tym „Arabian Nights”, „Mega Fortune Dreams” i nie tylko – Uniwersalna strona ze ?wietnymi ofertami i bonusami na ró?nych platformach – Du?y wybór gier zainspirowanych telewizj? lub artystami, w tym Kiss, Bloodsuckers, Family Guy, Game of Thrones i Guns n’ Roses – Kasyno na ?ywo,…

KASINO

null

DLACZEGO WARTO GRA? W KASYNIE BINGO.COM?

 • Wyj?tkowe, zabawne gry z lokalnym podej?ciem, szczególnie nadaj?ce si? dla graczy Bingo.com
 • Automaty z ogromnymi jackpotami, w tym „Arabian Nights”, „Mega Fortune Dreams” i nie tylko
 • Uniwersalna strona ze ?wietnymi ofertami i bonusami na ró?nych platformach
 • Du?y wybór gier zainspirowanych telewizj? lub artystami, w tym Kiss, Bloodsuckers, Family Guy, Game of Thrones i Guns n’ Roses
 • Kasyno na ?ywo, które zosta?o wyró?nione nagrodami, oferuj?ce wybór dwóch kasyn na ?ywo (od Evolution Gaming i Net Entertainment) i wiele opcji j?zykowych
 • Ponad 660 automatów internetowych z kasyna, takich jak SuperFlip, Poker Dice i Troll Hunters oraz klasyczne automaty takie jak Jackpot 6000, Retro Reels, Super Nudge i Jackpot Jester

null

NASZE OPROGRAMOWANIE

Kasyno Bingo.com starannie wybiera najlepsze gry od ponad 40 dostawców i udost?pnia je w jednym miejscu na naszej wyj?tkowej platformie. W?ród dostawców znajduj? si? uznani gracze tacy jak Net Entertainment, Microgaming i Relax oraz nowi producenci, tacy jak Thunderkick i Yggdrasil.
null

BONUS POWITALNY I PROMOCJE

Bingo.com oferuje bonusy powitalne dostosowane do ka?dego rynku, na którym dzia?amy, w tym du?e bonusy za wp?at?, darmowe obroty i nowe turnieje dla graczy. Poza tym prowadzimy regularne globalne i lokalne promocje, co oznacza, ?e nasi gracze nigdy nie musz? szuka? innych stron!

BINGO

null

DLACZEGO WARTO GRA? W BINGO NA BINGO.COM?

Bingo.com stara si? zapewnia? najlepsze cechy internetowego bingo i ma jedn? z najsilniejszych pod wzgl?dem konkurencji nazw domen dost?pnych obecnie na rynku. Bingo.com to jedyna strona internetowa po?wi?cona Bingo w Grupie Unibet, co oznacza, ?e mo?esz mie? pewno??, ?e Bingo b?dzie tutaj zawsze priorytetem!

 • Wyj?tkowa konfiguracja jackpotów: S?dzimy, ?e lepiej jest wynagradza? wielu graczy jackpotami o znacznej warto?ci ni? oferowa? jackpot, który zdarza si? raz w rok. Dzi?ki naszej konfiguracji jackpotów gracze b?d? mieli o 20 razy wi?ksze szanse wygrania jackpotu.
 • Najlepszy program lojalno?ciowy Nasz nowy program lojalno?ciowy Bingo jest zaprojektowany tak, aby zwi?kszy? zaanga?owanie naszych klientów. Wynagradza graczy w nieoczekiwany sposób i zawiera warstwy, które motywuj? do osi?gni?cia nowych poziomów. System poziomów w grze odblokowuje nowe funkcje w trakcie gry i jeszcze bardziej wynagradza graczy!
 • 24-godzinne pokoje Bingo: Dzi?ki czterem 24-godzinnym pokojom Bingo nasi gracze zawsze b?d? mogli do??czy? do zabawy, bez wzgl?du na to, kiedy rozpoczn? gr?! Do naszych pokojów nale??: Grand, Mystery, Supersonic i Glamour Hall!
 • Wi?cej emocji: Zawsze pracujemy ci??ko i m?drze, aby zapewni?, ?e nasi gracze nigdy nie b?d? si? nudzi? na Bingo.com! Na Bingo.com wszystko kr?ci si? wokó? emocji i entuzjazmu w trakcie gry. Inspirujemy si? produktami kasyno, w których atmosfera oczekiwania i funkcje bliskiej wygranej odgrywaj? g?ówn? rol? w dobrej zabawie i dodajemy te funkcje do naszych ofert Bingo.
 • Lojalno?? si? op?aca: Je?li nowi gracze maj? za ma?o szcz??cia, aby wygra? cokolwiek w grach bingo, nasz indywidualny program lojalno?ci oferuje drug? szans? wygranej, co znaczy, ?e gwarantuje graczom bardziej przyjemn? pierwsz? gr? w Bingo. Bliskie wygrane tak?e nieustannie motywuj? graczy do podejmowania kolejnych prób. Inspiruj?c si? grami kasyno, dodamy tak?e specjalne efekty gry, aby przyspieszy? bicie serce i udoskonali? do?wiadczenia bliskiej wygranej.
 • Czat: Rozumiemy naszych graczy! Wiemy, w jaki sposób gracze Bingo chc? si? zaanga?owa? w trakcie gry. Dlatego na Bingo.com oferujemy ?wietny wybór gier z czatami dla graczy, aby ich zaanga?owa? i udost?pniamy gry w wielu ró?nych j?zykach.
 • Cz?ste aktualizacje programów klienckich: gracze zauwa?? szybko rozwijaj?cy si? produkt z aktualizacjami, m?drymi rozwi?zaniami i nowymi funkcjami, które zosta?y opracowane w celu zwi?kszanie do?wiadcze? gracza.

null

BONUS POWITALNY I PROMOCJE

Wszyscy nowi gracze na platformie Bingo.com maj? 7 dni nieograniczonego dost?pu do naszego pokoju z Bingo dla Pocz?tkuj?cych, w którym mog? wypróbowa? naszych gier zanim dokonaj? wp?aty. Gracze Bingo.com skorzystaj? tak?e z wielu ró?nych cotygodniowych promocji bingo i ?wietnego programu lojalno?ciowego, co sprawia, ?e nasze Bingo jest najbardziej zabawn? i zyskown? spo?eczno?ci? bingo w internecie!

APLIKACJE MOBILNE

null

MOBILNA OFERTA BINGO.COM

Bingo.com oferuje mo?liwo?? grania bezpo?rednio z przegl?darki mobilnej lub w nowej fantastycznej aplikacji, która zapewnia takie same doznania na wszystkich urz?dzeniach. Oprócz ?wietnego wyboru gier ze wszystkich kategorii (bingo, kasyno i kasyno na ?ywo) mobilni klienci otrzymuj? tak?e wyj?tkowy bonus i ofert? darmowych obrotów. Aplikacja Bingo.com do pobrania zawiera nasze wszystkie klasyczne gry, które s? lubiane przez naszych klientów. Dodatkowo aplikacja oferuje funkcj? powiadomie? push, które przypominaj? graczom o wa?nych nadchodz?cych konkurach i bonusach.