Když zákazník klikne na odkaz nebo proužkovou reklamu na vaší webové stránce, váš jedine?ný sledovací kód zajistí, že tento klient m?že být propojen pouze s vaším ú?tem. Používáme soubor cookie p?i posledním kliknutí. Tento soubor je platný po dobu 45 dní.

Ohledn? podrobn?jších informací, jak toto vše funguje, se obra?te p?ímo na nás.