null

BINGO

Pro? bingo Bingo.com? Odpov?? je jednoduchá – Bingo.com je domovem hry bingo! Díky naší grafice, stálému vývoji a novému uživatelskému rozhraní je stránka Bingo.com obohacena o grafiku, která podporuje její funk?nost i hrá?ské prost?edí.
null

MOBIL

Bingo.com vám nabízí možnost hrát p?ímo prost?ednictvím mobilního prohlíže?e nebo s použitím své nové fantastické aplikace, která se chová stejn? na všech za?ízeních.
null

KASINO

Pro? kasino Bingo.com? – Exkluzivní a zábavné hry s místním akcentem, které velmi dob?e vyhovují hrá??m Bingo.com – Automatové hry s vysokým jackpotem, v?etn? Arabian Nights, Megafortune Dreams a dalších – Pln? responzivní stránka se skv?lými nabídkami a bonusy na nejr?zn?jších platformách – Velmi široká nabídka her inspirovaných TV, filmy a um?lci, nap?. Kiss, Bloodsuckers, Family Guy, Game of Thrones nebo Guns n’ Roses – Ocen?ný produkt Live Casino nabízející…

KASINO

null

PRO? KASINO BINGO.COM?

 • Exkluzivní a zábavné hry s místním akcentem, které velmi dob?e vyhovují hrá??m Bingo.com
 • Automatové hry s vysokým jackpotem, v?etn? Arabian Nights, Megafortune Dreams a dalších
 • Pln? responzivní stránka se skv?lými nabídkami a bonusy na nejr?zn?jších platformách
 • Velmi široká nabídka her inspirovaných TV, filmy a um?lci, nap?. Kiss, Bloodsuckers, Family Guy, Game of Thrones nebo Guns n’ Roses
 • Ocen?ný produkt Live Casino nabízející volbu ze dvou live kasin (od Evolution Gaming a Net Entertainment) a mnoho jazykových verzi
 • P?es 660 automatových her v online kasinu v?etn? exkluzivních her jako SuperFlip, Poker Dice a Troll Hunters a klasických automatových her jako Jackpot 6000, Retro Reels, Super Nudge a Jackpot Jester

null

NÁŠ SOFTWARE

Kasino Bingo.com pe?liv? vybírá ty nejlepší hry od více než 40 poskytovatel? a nabízí je všechny spole?n? na naší jedine?né platform?. K poskytovatel?m se ?adí zavedená jména jako Net Entertainment, Microgaming a Relax, ale i nová?ci jako Thunderkick a Yggdrasil.
null

UVÍTACÍ BONUS A PROPAGA?NÍ AKCE

Bingo.com nabízí uvítací bonusy na míru pro každý trh, na kterém p?sobíme, v?etn? št?drých bonus? za dobití ú?tu, rozto?ení zdarma a turnaj? pro nové hrá?e. Navíc pravideln? po?ádáme globální a místní propaga?ní akce, což znamená, že naši v?rní hrá?i se nikdy nemusejí poohlížet jinde!

BINGO

null

PRO? BINGO BINGO.COM?

Bingo.com se snaží poskytovat co nejlepší služby online p?i h?e bingo a m?že se pochlubit jedním z nejsiln?jších a nejvíce konkurenceschopných názv? domény na dnešním trhu. Bingo.com je jediná stránka v rámci skupiny Unibet, která se v?nuje h?e bingo, takže se m?žete spolehnout, že zde je bingo vždy na prvním míst?!

 • Jedine?né nastavení jackpotu: Domníváme se, že správnou strategií je odm??ovat hrá?e ?ast?ji nezanedbatelnými jackpoty, a nikoli mít obrovský jackpot, který padne jednou za rok. Díky našemu nastavení jackpotu je pravd?podobnost jeho výhry 20krát vyšší.
 • Nejlepší v?rnostní program: Náš v?rnostní program pro hru bingo je nastaven tak, aby zvyšoval angažovanost hrá??. Odm??ování hrá?? neo?ekávanými zp?soby a na r?zných úrovních je pobízí k tomu, aby se snažili dosahovat nových, vyšších úrovní. Úrov?ový systém ve h?e odemyká b?hem hry nové úrovn? o odm??uje hrá?e ješt? víc!
 • Místnosti bingo k dispozici po 24 hodin denn?: Naše místnosti pro hru bingo, které jsou k dispozici po 24 hodin denn?, hrá??m umož?ují zapojit se do zábavy kdykoli bez ohledu na to, kdy se rozhodnou hrát! V našich místnostech najdete: The Grand, The Mystery, Supersonic a Glamour Hall!
 • Ješt? více vzrušení: Vždy pracujeme velmi usilovn? a používáme chytré p?ístupy, abychom zaru?ili, že naši hrá?i nezažijí na Bingo.com jediný nudný okamžik! Na Bingo.com je vše výhradn? o nap?tí a vzrušení p?i h?e. Necháme se inspirovat produkty kasina, kde o?ekávání a záležitosti, kdy se vyhrává jen t?sn? p?edstavují klí? k zábav?. Práv? takov? v?ci zahrnujeme do nabídek hry bingo.
 • V?rnost se vyplácí: Pokud noví hrá?i nemají dostatek št?stí, aby ve h?e bingo n?co vyhráli, náš vlastní v?rnostní program jim nabídne druhou šanci vyhrát. Jde v zásad? o to, že první hra bingo u nás je vždy p?íjemným zážitkem. T?sné prohry navíc hrá?e stále motivují, aby to zkusili znovu. Díky inspiraci z her v kasinu p?idáváme do her speciální efekty, které dále rozši?ují možnosti t?sné prohry nebo výhry a rozbuší srdce nejednoho hrá?e.
 • Chat: Rozumíme našim hrá??m! Dob?e víme, jak se hrá?i hry bingo rádi nechávají vtáhnout do hry. Na stránce Bingo.com tedy nabízíme široký výb?r chatovacích her, aby se hrá?i mohli pono?it do hry. Hry nabízíme v n?kolika r?zných jazycích.
 • ?asté aktualizace klienta: Hrá?i si povšimnou rychle se vyvíjejícího produktu s aktualizacemi, chytrých ?ešení a nových funkci. Vše je ur?eno k tomu, aby umocnilo zážitky p?i h?e.

null

UVÍTACÍ BONUS A PROPAGA?NÍ AKCE

Všichni noví hrá?i na stránce Bingo.com získávají neomezený p?ístup do místnosti bingo pro za?áte?níky na 7 dní. V místnosti mohou zdarma vyzkoušet naše hry a teprve poté vložit na sv?j ú?et peníze. Hrá?i na stránce Bingo.com mohou také využívat široké nabídky týdenních propaga?ních akcí pro hru bingo a vzrušujícího v?rnostního programu. Díky tomu je naše komunita hrá?? hry bingo nejzábavn?jší online bingo komunitou a být jejím ?lenem se navíc vyplatí!

MOBIL

null

MOBILNÍ NABÍDKA BINGO.COM

Bingo.com vám nabízí možnost hrát p?ímo prost?ednictvím mobilního prohlíže?e nebo s použitím své nové fantastické aplikace, která se chová stejn? na všech za?ízeních. Mobilní zákazníci mají k dispozici výb?r z mnoha her všech kategorií (bingo, kasino a live kasino) a navíc mohou využít exkluzivních nabídek bonus? a rozto?ení zdarma. Aplikace Bingo.com ke stažení obsahuje všechny naše klasické hry, které si zákazníci zamilovali a rádi je hrají. Navíc obsahuje i funkci nabízených oznámení, která hrá??m p?ipomínají d?ležité blížící se sout?že a bonusy.